• بررسی دستورات Linux در Raspberry pi
  بررسی دستورات Linux در Raspberry pi - { بخش اول }
  ادامه مطلب
 • معرفی برد Raspberry pi zero - بخش اول {سخت افزار}
  ادامه مطلب
 • کار با واحد I2C در رزبری پای - {راه اندازی MPU6050}
  ادامه مطلب
 • راه اندازی آلتراسونیک با Raspberry Pi
  آموزش راه اندازی آلتراسونیک با Raspberry Pi
  ادامه مطلب
 • ارتباط با رزبری از طریق SSH
  جلسه ششم دوره آموزشی رزبری پای - اتصال به رزبری از طریق SSH
  ادامه مطلب
 • اتصال Raspberry pi به کامپیوتر با VNC
  آموزش اتصال Raspberry pi به کامپیوتر با VNC - جلسه چهارم دوره رزبری پای
  ادامه مطلب
 • جلسه سوم آموزش Raspberry pi - کار با GPIO ها { بخش دوم }
  ادامه مطلب
 • جلسه دوم آموزش رزبری پای - { کار با پایه های GPIO }
  ادامه مطلب
 • دوره آموزشی رزبری پای - Raspberry pi
  جلسه اول دوره آموزشی رزبری پای - { نحوه نصب سیستم عامل }
  ادامه مطلب