آشنايى با چرخدنده ها

آشنايى با انواع چرخدنده هاى كاربردى در رباتيك{جلسه پانزدهم}

ادامه مطلب

شاید دوست داشته باشید مطالب زیر را نیز بخوانید:

كوادروتور فانتوم 4

آشنايى با كوادكوپتر فانتوم 4 و بررسى دقيق مشخصات فنى آن{بخش اول}

ادامه مطلب

شاید دوست داشته باشید مطالب زیر را نیز بخوانید:

محاسبات زنجير و چرخ زنجير

محاسبات زنجير و چرخ زنجير در يك ربات{جلسه چهاردهم}

ادامه مطلب

شاید دوست داشته باشید مطالب زیر را نیز بخوانید:

اتصال سنسور آلتراسونیک به فلایت کنترل APM

ادامه مطلب

شاید دوست داشته باشید مطالب زیر را نیز بخوانید:

آیا زمان استفاده از باتری های استاندارد لیپو سپری شده است؟ با جدی ترین رقبای لیپوهای استاندارد آشنا شوید.

ادامه مطلب

شاید دوست داشته باشید مطالب زیر را نیز بخوانید: