آشنايى با انواع چرخ هاى رباتيكى

آشنايى با انواع چرخ هاى رباتيكى و كاربرد هر كدام{جلسه پنجم}

ادامه مطلب

شاید دوست داشته باشید مطالب زیر را نیز بخوانید:

جلسه دوم آموزش رزبری پای – { کار با پایه های GPIO }

ادامه مطلب

شاید دوست داشته باشید مطالب زیر را نیز بخوانید:

جلسه چهارم آموزش پایتون - متغیرها در پایتون

جلسه چهارم دوره پایتون – { متغیرها در پایتون }

ادامه مطلب

شاید دوست داشته باشید مطالب زیر را نیز بخوانید:

دوره آموزشی رزبری پای - Raspberry pi

جلسه اول دوره آموزشی رزبری پای – { نحوه نصب سیستم عامل }

ادامه مطلب

شاید دوست داشته باشید مطالب زیر را نیز بخوانید:

روش های اجرای برنامه پایتون

جلسه سوم آموزش پایتون – { روش های اجرای برنامه پایتون }

ادامه مطلب

شاید دوست داشته باشید مطالب زیر را نیز بخوانید: