جعبه بكس

آشنايى با جعبه بكس و شيوه كار با آن{جلسه دوازدهم}

ادامه مطلب

شاید دوست داشته باشید مطالب زیر را نیز بخوانید:

راهنماى خريد كوادكوپتر فانتوم 4 پرو و مقايسه آن با فانتوم 4 {بخش سوم}

ادامه مطلب

شاید دوست داشته باشید مطالب زیر را نیز بخوانید:

موتور در ربات

شناخت موتورهاى كاربردى در رباتيك و به كارگيرى آنها در ساخت ربات{جلسه شانزدهم}

ادامه مطلب

شاید دوست داشته باشید مطالب زیر را نیز بخوانید:

محاسبه زاویه با شتاب سنج

تئوری محاسبه زاویه با شتاب سنج

ادامه مطلب

شاید دوست داشته باشید مطالب زیر را نیز بخوانید:

راديوكنترل تارانيس

راهنمای خرید رادیوکنترل FRSKY Taranis QX7 و بررسی دقیق مشخصات فنی آن

ادامه مطلب

شاید دوست داشته باشید مطالب زیر را نیز بخوانید: