• مقايسه موتورهاي سوختي و الكتريكي
  مقایسه موتور الکتریکی و موتور سوختی(کدام یک را انتخاب کنیم؟){جلسه دهم}
  ادامه مطلب
 • تعيين مركز ثقل هواپيماي مدل
  تعيين مركز ثقل با استفاده از MAC در بالانس هواپيماي مدل{جلسه نهم}
  ادامه مطلب
 • بالانس هواپيماي مدل
  بالانس كردن هواپيماي مدل براي مبتديان(نكات كلي){جلسه هشتم}
  ادامه مطلب
 • شبيه ساز پرواز فونيكس
  شبيه ساز پرواز راديو كنترلي و نقش مهم آن در آموزش{جلسه هفتم}
  ادامه مطلب
 • هواپيماي الكتريكي
  راهنماي خريد هواپيماي مدل و انواع متداول آن(بخش سوم){جلسه ششم}
  ادامه مطلب
 • گلايدرهاي الكتريكي
  راهنماي خريد هواپيماي مدل براي مبتديان(بخش دوم){جلسه پنجم}
  ادامه مطلب
 • هواپيماي مدل
  راهنماي خريد انواع هواپيماي مدل راديوكنترل براي مبتديان(بخش اول){جلسه چهارم}
  ادامه مطلب
 • مركز ثقل هواپيماي مدل
  مفاهيم مركز ثقل و كاربرد آن در هواپيماي مدل{جلسه سوم}
  ادامه مطلب
 • راه اندازي هواپيماي مدل
  آشنایی با اصطلاحات رایج در هواپیمای مدل به صورت تصویری {جلسه دوم}
  ادامه مطلب
 • بخش هاي هواپيماي مدل
  هواپیمای مدل (آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات) -{جلسه اول}
  ادامه مطلب
 • هواپيماي مدل
  مقدمه و معرفی دوره آموزش هواپیمای مدل و ساخت آن{جلسه 0}
  ادامه مطلب