• آموزش numpy - بخش چهارم { آرایه ها و اندیس گذاری در numpy }
  ادامه مطلب
 • رسم انواع نمودارها با matplotlib- بخش دوم
  ادامه مطلب
 • آموزش matplotlib
  آموزش رسم نمودار به کمک matplotlib - بخش اول
  ادامه مطلب
 • آموزش Numpy
  آموزش Numpy - بخش سوم {انجام محاسبات جبری}
  ادامه مطلب
 • آموزش Numpy - بخش دوم {کار با ماتریس ها}
  ادامه مطلب
 • توابع lambda در پایتون
  کار با توابع lambda در پایتون
  ادامه مطلب
 • آموزش numpy
  آموزش کامل کار با ماژول Numpy - بخش اول
  ادامه مطلب
 • آموزش دیکشنری در پایتون و بررسی متدهای مختلف آن
  ادامه مطلب
 • List Comprehension
  آموزش List Comprehension ها در پایتون
  ادامه مطلب
 • کار با فایل ها در پایتون
  جلسه دوازدهم دوره پایتون - کار با فایل ها در پایتون
  ادامه مطلب
 • آموزش توابع در پایتون
  جلسه یازدهم دوره پایتون - آشنایی و کار با توابع در پایتون
  ادامه مطلب
 • آموزش حلقه ها در پایتون
  جلسه دهم دوره آموزشی Python - حلقه ها در پایتون
  ادامه مطلب
 • آموزش دستورات شرطی در پایتون
  جلسه نهم دوره پایتون - آشنایی با دستورات شرطی در پایتون {دستورات if else}
  ادامه مطلب
 • Tuple
  جلسه هشتم دوره پایتون - معرفی Tuple ها و کار با آنها
  ادامه مطلب
 • لیست ها در پایتون
  جلسه هفتم دوره پایتون - لیست ها در پایتون و توابع آن
  ادامه مطلب
 • آموزش رشته ها در پایتون
  جلسه ششم دوره پایتون - { رشته ها در پایتون }
  ادامه مطلب
 • جلسه پنجم دوره پایتون - { نوع داده های عددی و اپراتورها در پایتون }
  ادامه مطلب
 • جلسه چهارم آموزش پایتون - متغیرها در پایتون
  جلسه چهارم دوره پایتون - { متغیرها در پایتون }
  ادامه مطلب
 • روش های اجرای برنامه پایتون
  جلسه سوم آموزش پایتون - { روش های اجرای برنامه پایتون }
  ادامه مطلب
 • آموزش نصب پایتون بر روی سیستم عامل
  جلسه دوم آموزش پایتون -{ نصب پایتون }
  ادامه مطلب
 • آموزش پایتون - جلسه اول
  آموزش پایتون - جلسه اول { آشنایی با پایتون و ویژگی های آن }
  ادامه مطلب