• آموزش راه اندازی MPU9150 با آردوینو
  راه اندازی MPU9150 با آردوینو - بخش دوم
  ادامه مطلب
 • آشنایی با سنسور MPU-9150 و راه اندازی آن با آردوینو
  آموزش راه اندازی MPU9150 با آردوینو - بخش اول
  ادامه مطلب
 • راه اندازی MPU6050 با آردوینو
  آموزش راه اندازی MPU6050 با آردوینو - بخش دوم
  ادامه مطلب
 • راه اندازی ماژول ESP8266 - بخش سوم { دستورات AT Command }
  ادامه مطلب
 • ماژول MPU6050
  راه اندازی ماژول MPU6050 با آردوینو- بخش اول
  ادامه مطلب
 • راه اندازی ADXL345 با آردوینو
  راه اندازی ADXL345 با آردوینو - بخش دوم
  ادامه مطلب
 • راه اندازی ماژول ADXL345 با آردوینو
  آموزش راه اندازی ماژول ADXL345 { بخش اول - شناخت ماژول }
  ادامه مطلب
 • راه اندازی DHT با آردوینو
  شناخت و راه اندازی DHT با آردوینو - { پروژه های آردوینو }
  ادامه مطلب
 • راه اندازی ds18b20 با آردوینو
  آموزش راه اندازی ds18b20 با آردوینو -توضیح خط به خط کد
  ادامه مطلب
 • راه اندازی ماژول سون سگمنت 4 رقمی همراه با درایور TM1637
  راه اندازی 7 سگمنت 4 رقمی با آیسی TM1637
  ادامه مطلب
 • آموزش راه اندازی ESP8266 با آردوینو - {بخش دوم - تست اولین کد}
  ادامه مطلب
 • آموزش کامل ESP8266
  آموزش ESP8266 - بخش اول { معرفی ماژول و اصطلاحات تخصصی }
  ادامه مطلب
 • اندازه گیری جریان با آردوینو و مقاومت شنت {پروژه های آردوینو}
  ادامه مطلب
 • ماژول آلتراسونیک چیست و چگونه کار میکند؟
  ادامه مطلب
 • راه اندازی Gy-80 با آردوینو -بخش دوم{اتصال ماژول و تست آن}
  ادامه مطلب
 • آموزش راه اندازی ماژول GY-80 با آردوینو-بخش اول-معرفی ماژول
  ادامه مطلب
 • آموزش راه اندازی سنسور فتوسل با آردوینو
  سنسور فتوسل-آموزش جامع آردوینو
  ادامه مطلب
 • راه اندازی 8 عدد LED با استفاده از آیسی شیفت رجیستر 74HC595
  راه اندازی 8 LED با استفاده از آیسی شيفت رجيستر
  ادامه مطلب