جلسه چهارم دوره آلتیوم دیزاینر 15

جلسه چهارم: ساخت فایل PCB

جلسه نهم دوره آلتیوم دیزاینر 15

جلسه هشتم:کم کردن حجم سیم کشی

جلسه سوم: طراحی یک مدار نمونه

جلسه هشتم دوره آلتیوم دیزاینر 15

جلسه هفتم: ساخت کتابخانه 3d

جلسه دوم دوره آلتیوم دیزاینر

جلسه دوم: کار با قطعات

جلسه ششم دوره آلتیوم دیزاینر 15

جلسه ششم: ساخت قطعه در آلتیوم

جلسه دهم: آموزش ساخت PCB

جلسه اول دوره Altium designer 15

جلسه اول: آموزش ساخت پروژه

جلسه 5 دوره آلتیوم دیزاینر

جلسه پنجم: سیم کشی و پرینت

جلسه نهم دوره آلتیوم دیزاینر 15

جلسه نهم: چند ترفند