• دوره آلنیوم دیزاینر
  جلسه صفر- مقدمه و معرفی دوره آلتیوم دیزاینر
  ادامه مطلب
 • جلسه دهم آموزش آلتیوم دیزاینر- ساخت PCB
  ادامه مطلب
 • جلسه 9 آموزش altium designer- چند ترفند در altium designer
  ادامه مطلب
 • جلسه هشتم آموزش سریع Altium designer 15
  ادامه مطلب
 • جلسه 7 آموزش Altium designer- کتابخانه 3d آلتیوم دیزاینر
  ادامه مطلب
 • جلسه ششم دوره Altium Designer - ساخت قطعه در آلتیوم دیزاینر
  ادامه مطلب
 • جلسه پنجم Altium Designer- سیم کشی در آلتیوم دیزاینر
  ادامه مطلب
 • جلسه چهارم دوره آلتیوم دیزاینر 15
  جلسه چهارم دوره آلتیوم دیزاینر- نحوه طراحی PCB در آلتیوم دیزاینر
  ادامه مطلب
 • جلسه سوم Altium designer 15- طراحی مدار در آلتیوم دیزاینر
  ادامه مطلب
 • جلسه دومAltium designer- کار با قطعات در آلتیوم دیزاینر
  ادامه مطلب
 • آموزش altium designer
  جلسه اول دوره آموزش altium designer { آشنایی با نرم افزار }
  ادامه مطلب