• مروری بر قوانین کیرشهف {KVL و KCL}
  ادامه مطلب
 • مقدمه ای کوتاه بر ماسفت ها و کاربرد آنها
  ادامه مطلب
 • محاسبه زاویه با شتاب سنج
  تئوری محاسبه زاویه با شتاب سنج
  ادامه مطلب
 • الکتریسیته { بخش دوم } - یک مدار الکتریکی چگونه کار می کند؟
  ادامه مطلب
 • قانون اهم چیست
  قانون اهم چیست ؟ انجام یک آزمایش از قانون اهم
  ادامه مطلب
 • کاربرد مقاومت ها { مقاومت LED ، مقاومت Pull up و مقسم ولتاژ }
  ادامه مطلب
 • سلف چیست - بخش دوم
  سلف چیست ؟بخش دوم { عوامل تاثیر گذار در اندوکتانس سلف }
  ادامه مطلب
 • شناخت کامل سلف - بخش اول
  شناخت دقیق سلف و آشنایی با کاربردهای آن - {بخش اول}
  ادامه مطلب
 • مفهوم مدار الکتریکی
  مدار الکتریکی چیست؟ آشنایی با مفاهیم اتصال کوتاه و مدار باز
  ادامه مطلب
 • ترانزیستور به عنوان تقویت کننده
  کاربرد ترانزیستورها { بخش دوم - تقویت کننده ترانزیستوری }
  ادامه مطلب
 • کاربرد ترانزیستورها - بخش اول { ترانزیستور در نقش یک کلید}
  ادامه مطلب
 • آموزش کامل رله
  رله چیست؟ آموزش کامل رله و ساختار آن و بررسی نحوه عملکرد آن
  ادامه مطلب
 • PCB چیست ؟ بخش دوم { مفاهیم و واژگان مهم در PCB}
  ادامه مطلب
 • جلسه سوم آموزش ترانزیستور - بررسی حالت های کاری ترانزیستور
  ادامه مطلب
 • ترانزیستور چیست- بخش دوم - بررسی ساختار و نحوه کار ترانزیستور
  ادامه مطلب
 • ترانزیستور چیست ؟ بخش اول : مقدمه و معرفی
  ادامه مطلب
 • آموزش دیود ها - بخش سوم { بررسی کاربرد دیودها }
  ادامه مطلب
 • شناخت انواع دیودها
  دیودها- بخش دوم- بررسی دیتاشیت دیودها و معرفی انواع دیودها
  ادامه مطلب
 • آموزش دیود
  دیود چیست؟ شناخت دقیق دیودها و کاربرد آنها { بخش اول}
  ادامه مطلب
 • کاربردهای خازن ها- بخش چهارم آموزش خازن ها
  ادامه مطلب
 • انواع خازن
  آموزش کامل خازن ها - بخش سوم { معرفی انواع خازن ها}
  ادامه مطلب
 • خازن - 2
  آشنایی با مفاهیم خازن - بخش دوم { ولتاژ و جریان در خازن ها }
  ادامه مطلب
 • خازن چیست ؟ آموزش کامل خازن {بخش اول}
  ادامه مطلب
 • مفهوم توان الکتریکی
  توان الكتريكي (مفاهيم اصلي و كاربردهاي آن در برق)
  ادامه مطلب
 • الکتریسیته چیست؟
  الكتريسيته و آشنایی با مفاهیم مرتبط با آن - بخش اول
  ادامه مطلب
 • مدارهای سریال و موازی
  مدارهای سری و موازی- {تفاوت ها،كاربرد و محاسبات آنها در الكترونيك}
  ادامه مطلب
 • آموزش کریستال
  کریستال چیست و در مدارات الکترونیکی چه کاربردی دارد؟
  ادامه مطلب
 • آموزش مقاومت ها
  بخش دوم آموزش مقاومت ها { خواندن مقدار مقاومت های SMD و PTH }
  ادامه مطلب
 • مقاومت چیست چیست ؟ شناخت انواع مقاومت ها { بخش اول }
  ادامه مطلب
 • معرفی رگولاتورها و کاربرد آنها و بررسی رگولاتور 7805
  ادامه مطلب
 • شناخت مدارهای آنالوگ و دیجیتال و بررسی تفاوت های آنها با یکدیگر
  ادامه مطلب
 • سطوح منطقی دیجیتال
  سطح منطقی در الکترونیک
  ادامه مطلب
 • بررسی کامل سیگنال های آنالوگ و ديجيتال همراه با تفاوت آنها
  ادامه مطلب
 • آشنایی با مفاهیم ولتاژ و جریان و مقاومت
  ادامه مطلب
 • مبانی و مفاهیم انواع کلیدهای الکترونیکی و كاربرد آنها در الكترونيك
  ادامه مطلب
 • 74HC595
  آشنایی با آی سی شیفت رجیستر 74hc595 و کاربرد آن در پروژه هاي مختلف
  ادامه مطلب