• آموزش Numpy
  آموزش Numpy - بخش سوم {انجام محاسبات جبری}
  ادامه مطلب
 • آموزش Numpy - بخش دوم {کار با ماتریس ها}
  ادامه مطلب
 • توابع lambda در پایتون
  کار با توابع lambda در پایتون
  ادامه مطلب
 • آموزش numpy
  آموزش کامل کار با ماژول Numpy - بخش اول
  ادامه مطلب
 • List Comprehension
  آموزش List Comprehension ها در پایتون
  ادامه مطلب
 • کار با فایل ها در پایتون
  جلسه دوازدهم دوره پایتون - کار با فایل ها در پایتون
  ادامه مطلب
 • آموزش توابع در پایتون
  جلسه یازدهم دوره پایتون - آشنایی و کار با توابع در پایتون
  ادامه مطلب
 • آموزش حلقه ها در پایتون
  جلسه دهم دوره آموزشی Python - حلقه ها در پایتون
  ادامه مطلب
 • آموزش دستورات شرطی در پایتون
  جلسه نهم دوره پایتون - آشنایی با دستورات شرطی در پایتون {دستورات if else}
  ادامه مطلب
 • Tuple
  جلسه هشتم دوره پایتون - معرفی Tuple ها و کار با آنها
  ادامه مطلب
 • لیست ها در پایتون
  جلسه هفتم دوره پایتون - لیست ها در پایتون و توابع آن
  ادامه مطلب
 • آموزش رشته ها در پایتون
  جلسه ششم دوره پایتون - { رشته ها در پایتون }
  ادامه مطلب
 • جلسه پنجم دوره پایتون - { نوع داده های عددی و اپراتورها در پایتون }
  ادامه مطلب
 • جلسه چهارم آموزش پایتون - متغیرها در پایتون
  جلسه چهارم دوره پایتون - { متغیرها در پایتون }
  ادامه مطلب
 • روش های اجرای برنامه پایتون
  جلسه سوم آموزش پایتون - { روش های اجرای برنامه پایتون }
  ادامه مطلب
 • آموزش نصب پایتون بر روی سیستم عامل
  جلسه دوم آموزش پایتون -{ نصب پایتون }
  ادامه مطلب
 • آموزش پایتون - جلسه اول
  آموزش پایتون - جلسه اول { آشنایی با پایتون و ویژگی های آن }
  ادامه مطلب
 • انواع توابع در زبان C
  آموزش توابع بخش سوم - { انواع توابع در زبان C }
  ادامه مطلب
 • آموزش توابع در زبان C
  آموزش توابع در زبان C - بخش اول { تابع چیست و چه کاربردی دارد؟ }
  ادامه مطلب
 • آموزش اشاره گرها در زبان C
  اشاره گر چیست ؟ { تعریف ، کاربرد و اشتباهات ما هنگام کار با اشاره گرها}
  ادامه مطلب
 • آموزش union ها در زبان C
  آموزش Union ها در زبان C و تفاوت آنها با ساختارها
  ادامه مطلب
 • ارسال ساختارها به توابع
  آموزش ساختارها- بخش دوم { ارسال ساختارها به تابع }
  ادامه مطلب
 • ساختار چیست؟ بررسی کامل ساختار در زبان C { بخش اول}
  ادامه مطلب