• جلسه چهارم آموزش پایتون - متغیرها در پایتون
  جلسه چهارم دوره پایتون - { متغیرها در پایتون }
  ادامه مطلب
 • روش های اجرای برنامه پایتون
  جلسه سوم آموزش پایتون - { روش های اجرای برنامه پایتون }
  ادامه مطلب
 • آموزش نصب پایتون بر روی سیستم عامل
  جلسه دوم آموزش پایتون -{ نصب پایتون }
  ادامه مطلب
 • آموزش پایتون - جلسه اول
  آموزش پایتون - جلسه اول { آشنایی با پایتون و ویژگی های آن }
  ادامه مطلب
 • انواع توابع در زبان C
  آموزش توابع بخش سوم - { انواع توابع در زبان C }
  ادامه مطلب
 • آموزش توابع در زبان C
  آموزش توابع در زبان C - بخش اول { تابع چیست و چه کاربردی دارد؟ }
  ادامه مطلب
 • آموزش اشاره گرها در زبان C
  اشاره گر چیست ؟ { تعریف ، کاربرد و اشتباهات ما هنگام کار با اشاره گرها}
  ادامه مطلب
 • آموزش union ها در زبان C
  آموزش Union ها در زبان C و تفاوت آنها با ساختارها
  ادامه مطلب
 • ارسال ساختارها به توابع
  آموزش ساختارها- بخش دوم { ارسال ساختارها به تابع }
  ادامه مطلب
 • ساختار چیست؟ بررسی کامل ساختار در زبان C { بخش اول}
  ادامه مطلب